Přejít k hlavnímu obsahu

Dovoluji si z tohoto místa poděkovat zřizovateli, všem kompetentním orgánům, sponzorským firmám i jednotlivcům za projevovanou přízeň a pomoc při budování tohoto komplexního odborného centra. V neposlední řadě také vyjádřit úctu ke každodenní odborné, specializované a reedukační práci všech zaměstnanců, „tet a strejdů“ a také externím spolupracovníkům a „hostinským rodinám“. Poděkování tedy patří všem, kteří reálně v praxi pomáhají ohroženým dětem při řešení jejich nelehké situace.

Pevně věřím, že společným úsilím a odbornou pomocí se podaří snížit počet ohrožených dětí a také zkrátit na co nejnižší možnou míru čas potřebný pro vyřešení krizových situací dětí a jejich rodičů.

Jako člen Expertního panelu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro transformaci systému péče o ohrožené děti, který připravil Národní akční plán transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009-2011, konstatuji, že odborný kolektiv zaměstnanců Dětského domova SRDCE je dlouhodobě schopen poskytnout praktickou pomoc, vzdělání, výchovu a volnočasové aktivity ohroženým dětem na vysoké úrovni odpovídající dnešním požadavkům.

 

Mgr. Milan Harant

ředitel Dětského domova SRDCE v Karviné