Přejít k hlavnímu obsahu

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jobman, s.r.o.

se sídlem Livornská 449, Praha - 109 00,

IČO: 27177726,

doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,

email: dpo@dpohotline.cz,

telefon: +420 910 120 377,

datová schránka: tkyd8fz

 

Ochrana osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 10, příspěvková organizace (dále jen DD SRDCE), se sídlem Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO: 48004898 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 10, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:
 • Pokud Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná – Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
 1.  

  1. požadovat od Dětského domova SRDCE a Školní jídelna, Karviná - Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů
  2. požadovat umožnění přístupu Vašim osobním údajům zpracovávaných Dětským domovem SRDCE a Školní jídelna, Karviná – Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace
  3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Dětským domovem SRDCE a Školní jídelna, Karviná – Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvkovou organizací jsou nepřesné)
  4. požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Dětským domovem SRDCE a Školní jídelna, Karviná – Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace, popřípadě požadovat omezení jejich zpracovánísouladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů Dětským domovem SRDCE a Školní jídelna, Karviná – Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace
  6. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Dětskému domovu SRDCE a Školní jídelna, Karviná – Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace podat stížnost dozorovému orgánu.
    
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná – Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace.