Přejít k hlavnímu obsahu
St, 06/16/2021 - 23:38
Comments

EU

reg. č. CZ.1.07/1.2.25/01.0018

Projekt od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2014 realizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín,příspěvková organizace ve spolupráci s 16 dětskými domovy Moravskoslezského kraje.

Záměrem projektu je zejména podpora adaptace, resocializace a osamostatňování dětí s nařízenou ústavní výchovou v 16 dětských domovech,které jsou zřizovány Moravskoslezským krajem, pro vytvoření optimálních podmínek pro osobnostní rozvoj dítěte dle jeho individuálních potřeb umožňujících jeho plnohodnotné zapojení do života společnosti při současném zvýšení profesionality pracovníků dětských domovů.

Aktivity projektu chtějí:

1.přispět k začlenění dětí s nařízenou ústavní výchovou do běžných sociálních struktur, zvýšit jejich sociální kompetence a posílit jejich sociální vazby vzděláváním pracovníků a vedoucích pracovníků dětských domovů

2.napomoci řešení obtížných životních situací dětí s nařízenou ústavní výchovou a zmenšit negativní dopady vyplývající z jejich situace

3.připravit děti s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života

4.podpořit vzájemné sdílení a předávání zkušeností z praxe ústavní výchovy

Informace o projektu naleznete na http://www.kvic.cz/projekty/Vim_co_chci/, zde jsou rovněž uvedeny kontakty na členy realizačního týmu.

projekt

 

Program projektu  - Křeslo pro hosta

Dne 16.5. 2013 se v DD SRDCE v Karviné na RS A konala beseda pod názvem Křeslo pro hosta. O své životní zkušenosti se po odchodu z DD SRDCE přišla podělit s dětmi bývalá klientka DD SRDCE Ingrid Eckertová se svou 1,5 roční dcerou Jennifer. Ingrid Eckertová vyrůstala v DD SRDCE od svých tří let do 19 let. Z DD odešla v roce 2010 po ukončení vzdělání.  Besedy se účastnilo 6 dětí

Na úvod se s dětmi přivítala.  Představila jim svou dceru. Z počátku vzpomínala na období, kdy ještě byla v DD SRDCE. Zdůraznila, že to bylo její pěkné bezstarostné období. DD Srdce považuje za svůj domov, ráda se tam vrací.  Vyprávění pokračovalo popisem odchodu z DD, zejména s kolika problémy musela bojovat. Než odešla z DD, tak si zažádala o byt s pomocí DD SRDCE a její sociální pracovnice.  Ingrid odešla z DD po vyučení v oboru Pečovatelka v 19 letech a nastěhovala se do přiděleného bytu sociální pracovnici 1+0 v Bohumíně.  Ingrida i po odchodu z DD chtěla studovat a byla přijatá na střední školu. Upozornila děti, že tím, že bydlela sama, tak se nedokázala přinutit pravidelně připravovat do školy a ve třídě byla i nejstarší a tak školu nedodělala již v prvním ročníku. V zápětí otěhotněla se svým  partnerem, se kterým bydlela a žila 3 roky.  S partnerem se rozešla ve zlém a nyní musí vyřizovat vyživovací povinnost ze strany otce. Upozornila dívky, že lepší než mít špatného partnera, tak nemít žádného. Ona jako matka je klidnější a tím pádem i dítě.  Pak se zeptala dětí, jaké mají plány do budoucnosti. Zdůraznila, že je dobré mít ukončené vzdělání. Ingrida provedla finanční rozbor všech svých výdajů a příjmů.  Seznámila děti s výší mateřské a hlavně s tím, že v prvé řadě je pro ni prioritou zaplatit bydlení, zajistit základní potřeby své dcery, aby nestrádala, jídlo, ošacení, lékaře a pak si ona může něco koupit. Což tím, že jsou příjmy a výdaje obdobné, tak jí nic nezbývá. Ale je ráda, že má na bydlení a pro dceru. Před samotným závěrem vyzvala děti, aby se ji ptaly na cokoliv, kdy odpovídala tak, aby dané osobě vše co nejlépe vysvětlila. Děti se ptaly na cenu porodného, na kojení. Inka vysvětlila dětem výhody kojení, že tím, že ještě kojí, tak ušetří, protože Sunary jsou hodně drahé a zároveň kojení víc upevňuje citový vztah dcery s matkou. Zajímalo je, jak probíhá u ní celý den, když má dítě. Ingrida odpověděla, že vše se většinou řídí podle dcery. Má naplánovaný určitý harmonogram dne, kterým se řídí. Plánovat harmonogram dne se naučila podle DD. Toto sezení bylo pro děti velkým přínosem a to z toho důvodu, že poslouchaly názor dospělého člověka – kamarádky, se kterou se znají a ke které měly vždy pěkný vztah.   Sepsala: teta Lenka

                                                                                                                                                                                                                                                      

Dne 16.5. 2013 se v DD SRDCE v Karviné na RS D konala beseda pod názvem Křeslo pro hosta. O své životní zkušenosti se po odchodu z DD SRDCE přišla podělit s dětmi bývalá klientka DD SRDCE Ingrid Eckertová se svou 1,5 roční dcerou Jennifer. Ingrid Eckertová vyrůstala v DD SRDCE od svých tří let do 19 let. Z DD odešla v roce 2010 po ukončení vzdělání.  Besedy se účastnilo 6 dětí.

Na úvod se dětem představila a nastínila jim důvod, proč za nimi přišla. Poté vyprávěla o svém životě v DD SRDCE, jak to tady prožívala. Seznámila děti s péčí o dítě. Upozornila je, že dokud nemají bydlení, tak by neměli spěchat s dítětem.  Přiblížila jim, co by mohlo nastat, kdyby ztratili nebo neměli bydlení.  Uvědomila si, že taky vše zvládá v rámci možnosti i díky své matce a rodině, která jí hodně pomáhá.  Taky dětem vysvětlila, že už druhé dítě nebude chtít mít, nemá dobré vzpomínky na porod a taky péče o dítě je hodně finančně náročné. Zná pár matek, které mají i 5 dětí a ty děti jsou ušmudlané a matka se nezvládá o ně starat. Nerada vidí děti zanedbané.    Ingrid provedla finanční rozbor všech svých výdajů a příjmů.  Seznámila děti s výší mateřské a hlavně s tím, že v prvé řadě je pro ni prioritou zaplatit bydlení, zajistit základní potřeby své dcery, aby nestrádala, jídlo, ošacení, lékaře a pak si ona může něco koupit. Což tím, že jsou příjmy a výdaje obdobné, tak jí nic nezbývá. Ale je ráda, že má na bydlení a pro dceru. Před samotným závěrem vyzvala děti, aby se ptaly na cokoliv, kdy odpovídala tak, aby dané osobě vše co nejlépe vysvětlila. Dětem se líbila od Ingrid dcera, která vypadala hodně spokojeně a na svůj věk i rozumná. Děti sami řekly, že jde vidět, že se pěkně o dítě stará.

Sepsala: teta Lenka

sezeni

Dne 16.5. 2013 se v DD SRDCE v Karviné na RS F konala beseda pod názvem Křeslo pro hosta. O své životní zkušenosti se po odchodu z DD SRDCE přišla podělit s dětmi bývalá klientka DD SRDCE Ingrid Eckertová se svou 1,5 roční dcerou Jennifer. Ingrid Eckertová vyrůstala v DD SRDCE od svých tří let do 19 let. Z DD odešla v roce 2010 po ukončení vzdělání.  Besedy se účastnilo 8 dětí

Na počátku vzpomínala na období, kdy ještě byla v DD SRDCE. Zdůraznila, že to bylo její pěkné bezstarostné období. DD Srdce považuje za svůj domov, ráda se tam vrací.  Vyprávění pokračovalo popisem odchodu z DD, zejména s kolika problémy musela bojovat. Než odešla z DD, tak si zažádala o byt s pomocí DD SRDCE a její sociální pracovnice.  Ingrid i po odchodu z DD chtěla studovat a byla přijatá na střední školu. Upozornila děti, že tím, že bydlela sama, tak se nedokázala přinutit pravidelně připravovat do školy a ve třídě byla i nejstarší a tak školu nedodělala již v prvním ročníku. Pak se zeptala dětí, jaké mají plány do budoucnosti. Zdůraznila, že je dobré mít ukončené vzdělání. Ingrid provedla finanční rozbor všech svých výdajů a příjmů.  Seznámila děti s výší mateřské a hlavně s tím, že v prvé řadě je pro ni prioritou zaplatit bydlení, zajistit základní potřeby své dcery, aby nestrádala, jídlo, ošacení, lékaře a pak si ona může něco koupit. Což tím, že jsou příjmy a výdaje obdobné, tak jí nic nezbývá. Ale je ráda, že má na bydlení a pro dceru. Před samotným závěrem vyzvala děti, aby se ji ptaly na cokoliv, kdy odpovídala tak, aby dané osobě vše co nejlépe vysvětlila. Děti se ptaly na cenu porodného a vše kolem výdajů za mateřství. Dále je zajímalo je, jak probíhá u ní celý den, když má dítě. Má naplánovaný určitý harmonogram dne, kterým se řídí. Plánovat harmonogram dne se naučila podle DD. 

kreslo

Dne 15.1. 2013 se v DD SRDCE v Karviné na RS E konala beseda pod názvem Křeslo pro hosta. O své životní zkušenosti se po odchodu z DD SRDCE přišel podělit s dětmi bývalý klient DD SRDCE Ravi Kandasamy. Besedy se účastnilo 9 dětí

Na úvod se dětem představil a nastínil jim důvod, proč za nimi přišel. Poté vyprávěl o svém životě v DD SRDCE, jak to tady prožíval, co ho zde trápilo, co se mu líbilo a pod.. Vyprávění pokračovalo popisem odchodu z DD, zejména s kolika problémy musel bojovat, aby měl kde bydlet a měl co jíst. Objasnil dětem, jak bylo pro něj složité vyhledání vlastního bydlení a slušné práce. Pak nastala diskuze s jednotlivými dětmi o tom, čím chtějí v životě být a co pro to musí udělat. Po této diskuzi Ravi provedl finanční rozbor všech svých výdajů a příjmů, tak aby si děti dokázaly představit, kolik si musí vydělat, aby zaplatil své bydlení, jídlo, další nutné věci a v neposlední řadě, kolik mu zbývá na jeho koníčky a zábavu. Jelikož to děti hodně zajímalo, společně s nimi provedl finanční rozbor jednotlivých svých dnů a poté i měsíců. S každým dítětem rozebral potřebnou výši peněz, dle jejich představ. Některé děti byly překvapené, jakou částkou by musely disponovat, aby žily podle svých současných představ. Z tohoto tématu přešli do diskuze, jak si vlastně děti představují svůj život po odchodu z DD. Ravi jim v mnoha jejich představách oponoval, snažil se vysvětlit a poradit, jak by to měly udělat, aby se jim splnilo to, po čem touží. Před samotným závěrem vyzval děti, aby se ho ptaly na cokoliv, kdy odpovídal tak, aby dané osobě vše co nejlépe vysvětlil. Otázek padlo mnoho. V úplném závěru vyzval a snažil se motivovat děti k co nejlepšímu vzdělání, které jak jim vysvětlil, považuje za jednu z nejdůležitějších věcí potřebných pro spokojený život

kreslo                                                                                                                           

Dne 15. ledna 2013 se v Dětském domově SRDCE v Karviné opět konala beseda s názvem „Křeslo pro hosta“ pod záštitou projektu „Vím, co chci – Vím, jak na to“. Náš bývalý klient Ravi navštívil rodinnou skupinu F, kde s osmi dětmi hovořil o svých životních zkušenostech mimo dětský domov, ze kterého před rokem odešel.

V první řadě Ravi dětem vysvětlil, co je cílem této besedy a proč za nimi tedy přišel. Poté již hovořil o tématech, která se dříve či později pravděpodobně dotknou všech dětí – o odchodu z dětského domova, nutnosti dostudovat, najít si zaměstnání, starat se sám o sebe. Došlo rovněž na téma finanční gramotnost, Ravi dětem prakticky nastínil, jakým způsobem je nutné plánovat rozpočet (příjmy x výdaje, nutnost šetřit pro případ nemoci atd.), přiblížil jim ceny potravin, energií nebo léků (včetně návštěvy lékaře, platby u lékaře, za recept…). Během celé besedy užíval Ravi příklady ze svého živa, snažil se děti motivovat ke studiu a k setrvání v dětském domově do řádného ukončení studia. Na závěr proběhla diskuze, během které se děti mohly ptát na to, co dalšího je ještě zajímá.

kreslo

Dne 13.6. 2012 se v Dětském domově SRDCE v Karviné konala beseda pod názvem Křeslo pro hosta pod záštitou projektu Vím, co chci - Vím, jak na to. Cílem této akce bylo seznámit děti s životními zkušenostmi bývalých klientů DD SRDCE po jejich odchodu ze zařízení.

O své zkušenosti se přišel podělit bývalý klient DD SRDCE Ravi, který je čerstvým absolventem bakalářského studia na Slezské univerzitě – Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Pochází ze Srí Lanky a do České republiky se dostal s uprchlíky, aby nemusel do občanské války. Na území ČR žije od svých čtrnácti let.

Dnes navštívil rodinnou skupinu B, kde jej vyslechlo 6 dětí ve věku od 7 do 15 let. Ravi se při prezentaci a následné diskuzi dotýkal zejména témat, týkající se nutnosti dobrého vzdělání, získaní zaměstnání, s čímž souvisí zajištění dostatku finančních prostředků. Bouřlivá debata se odehrála zejména při tématu, co se dá za vydělané peníze pořídit. Ravi dětem dále vysvětlil, jak musí rozdělovat svůj plat, aby dostal všem svým finančním závazkům. Děti byly hodně překvapené, když zjistily, že Ravimu musí stačit 150,-Kč na den. Debata byla velmi otevřená a děti se Ravimu, kterého  znají bez ostychu svěřily se svými pocity. Závěrem se všechny děti vyjádřily k danému tématu, jak vše pochopily a co si z tohoto setkání odnášejí.

kreslo

                 

Dne 14.6. 2012 se v DD SRDCE v Karviné opět konala beseda pod názvem Křeslo pro hosta pod záštitou projektu Vím, co chci - Vím, jak na to, a to na RS A. O své zkušenosti se přišel podělit bývalý klient DD SRDCE Ravi a to s cílem seznámit děti se svými životními zkušenostmi po odchodu z DD.

Ravi besedu pojal formou diskuze, protože v této skupině jsou starší děti. S dětmi diskutoval na témata jako představu života mimo DD, finanční gramotnost, ceny základních potravin, nutnost šetření, formy bydlení, základní potřeby člověka, plány do budoucna, srovnávání stravy v DD a mimo DD, jeho finanční denní rozpočet, rizika půjček, exekuce, a základní rady, jak to nyní dělá on. Na konec besedy položil všem  otázku, jaké mají plány do budoucnosti a poté jim řekl, zda jeho plány jsou dobré popř. jim poradil jak by to udělal on. Děti poté spontánně a samy od sebe poděkovaly Ravimu za jeho rady, protože si ho vzhledem ke skutečnosti, že byl i on klientem DD velmi váží.

kreslo

 

Dne 20. 6. 2012 proběhlo v dětském domově SRDCE v Karviné pod projektem Vím, co chci – Vím, jak na to „Křeslo pro hosta“, a to konkrétně na rodinné skupině „C“. Sezení se účastnilo 6 dětí.

Hostem byl náš bývalý klient DD, který  je čerstvým absolventem bakalářského studia na Slezské univerzitě – Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Pochází ze Srí Lanky a do České republiky se dostal s uprchlíky, aby nemusel do občanské války.

Na začátku svého projevu Ravi děti seznámil s cílem, proč za dětmi přišel a o čem jim bude povídat. Ptal se dětí na představu o budoucím povolání, a co dělají pro to, aby dosáhli uplatnění v zaměstnání, pro které se rozhodli. Dále si povídal s dětmi na téma, do kolika let chtějí setrvat v DD a motivoval je ke studiu. Také nastínil téma finanční gramotnosti, vykalkuloval finanční náročnost celého dne (jídlo, hyg. potřeby, ošacení, jízdné atd. zda mu plat stačí na pokrytí všech výdajů a kolik měsíčně ušetří. Srovnal výhody studia při bydlení v DD a studia po odchodu z DD. Motivoval dětí zůstat v DD co nejdéle a snažit se o co nejvyšší dosažené vzdělání. Toto sezení bylo pro děti velkým přínosem a to z toho důvodu, že poslouchaly názor dospělého člověka – kamaráda, se kterým se znají a ke kterému měly vždy pěkný vztah. Během rozhovoru děti projevovaly zájem a samy kladly Ravimu otázky v oblastech, které je zajímaly.

kreslo

Dne 21. 06. 2012 proběhlo v dětském domově SRDCE v Karviné na rodinné skupině „D“ „Křeslo pro hosta“. Sezení se zúčastnilo 8 dětí.

Naším „Hostem v křesle“ byl náš bývalý klient Ravi. Pochází ze Srí Lanky a do České republiky se dostal s uprchlíky.    

Zpočátku se Ravi s dětmi seznámil tím, že je vyzval, ať se samy představí a řeknou, co od života čekají, a jak si představují budoucí život mimo domov. Pak vysvětloval jednotlivě  dětem, co je v  jejich představách dobře a co ne, a jak to napravit. Kladl důraz na dobrou přípravu pro život – kde zdůraznil co nejlepší výsledky ve škole, slušné vystupování jak v domově tak i mimo něj. Nastínil dětem téma finanční gramotnosti, vysvětlil jim, jak je těžké žít sám mimo domov – v domově mají vše jak na „stříbrném podnose“ – tety se o ně starají, mají čisté prádlo, teplé jídlo, čistou postel, vše zdarma a samy se nemusí o nic starat. Kdežto mimo domov si musí sami nakupovat, vařit, prát.

Děti se zájmem vyslechly jeho vyprávění, byly překvapené, jak  málo by  jim zbylo na zábavu a na krásu. Raviho poslouchaly se zájmem zejména proto, že je „jeden z nich“. Během hovoru se zapojovaly do diskuse a vzpomínaly různé příklady z domova – jak kladné, tak i záporné.

Dne 15.1. 2013 se v DD SRDCE v Karviné na RS E konala beseda pod názvem Křeslo pro hosta.  O své životní zkušenosti  se po odchodu z DD SRDCE přišel podělit s dětmi bývalý klient DD SRDCE  Ravi Kandasamy. Besedy se účastnilo 9 dětí

Na úvod se dětem představil a nastínil jim důvod, proč za nimi přišel. Poté vyprávěl o svém životě v DD SRDCE, jak to tady prožíval, co ho zde trápilo, co se mu líbilo a pod.. Vyprávění pokračovalo popisem odchodu z DD, zejména s kolika problémy musel bojovat, aby měl kde bydlet a měl co jíst. Objasnil dětem, jak  bylo pro něj složité vyhledání vlastního bydlení a slušné práce. Poté nastala diskuze s jednotlivými dětmi o tom, čím chtějí v životě být a co pro to musí udělat. Po této diskuzi Ravi provedl finanční rozbor všech svých výdajů a příjmů, tak aby si děti dokázaly představit, kolik si musí vydělat, aby zaplatil své bydlení, jídlo, další nutné věci a v neposlední řadě, kolik mu zbývá na jeho koníčky a zábavu. Jelikož to děti hodně zajímalo, společně s nimi provedl finanční  rozbor jednotlivých svých dnů a poté i měsíců.  S každým dítětem rozebral potřebnou výši peněz, dle jejich představ. Některé děti byly překvapené, jakou částkou by musely disponovat, aby žily podle svých současných představ. Z tohoto tématu přešli do diskuze, jak si vlastně děti představují svůj život po odchodu z DD. Ravi jim v mnoha jejich představách oponoval, snažil se vysvětlit a poradit, jak by to měly udělat, aby se jim splnilo to, po čem touží. Před samotným závěrem vyzval děti, aby se ho ptaly na cokoliv, kdy odpovídal tak, aby dané osobě vše co nejlépe vysvětlil. Otázek padlo mnoho. V úplném závěru vyzval a snažil se motivovat děti k co nejlepšímu vzdělání, které jak jim vysvětlil, považuje za jednu z nejdůležitějších věcí potřebných pro spokojený život.

kresloProgram projektu  - zážitkový workshop - Arteterapie

Dne 11.5. 2013 proběhl v našem DD zážitkový workshop  v rámci projektu  „ Vím co chci vím jak na to“. Celá zhruba tříhodinová práce započala úvodním seznámením pedagoga s dětmi. Děti se postupně zapojovaly do připraveného programu pod vedením paní učitelky PaeDr. Jany Halamové. Zážitkový workshop byl z počátku dětmi přijímán s velkým odstupem. To zřejmě bylo zapříčiněno tím, že děti nevěděly, co mohou očekávat a co bude očekáváno od nich. Avšak postupem času aktivita a zapojení do práce u dětí rostla. Nejvíce děti zaujala technika, při které se dozvěděly, že výsledný objekt, mohou nakonec snístJ, malování a kreslení jsou také činnosti, které jsou dětem velmi blízké.

Aktivity výtvarné byly vhodným způsobem prokládány aktivitami pohybovými, při kterých si děti krásně protáhly tělo a byly tak připraveny pro další práci. Celkově se děti vyjadřovaly o této aktivitě pochvalně a s nadšením. Ještě jednou moc velké díky paní učitelce Halamové.

arte

 

Obrázek
logo