Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským kraje 

 
ZOO Olomouc
(10.8.2020)

 

S dětmi z DD SRDCE jsme podnikli vlakem celodenní výlet do ZOO v Olomouci. Dětem se v ZOO moc líbilo. Navštívili i rozhlednu, která je součástí zoologické zahrady. Teší se na další výlety.

-DS-