Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským kraje 
Guty III

Dětský domov SRDCE umožnil všem dětem, které trávily čas v domově během nouzového stavu pobyt v Gutské krčmě v obci Guty, ta se nachází nedaleko města Třinec. Naše děti si velmi pochvalovaly ubytování a rovněž i místní výbornou a pestrou stravu. Důležitým programem našeho pobytu byl výšlap na Javorový vrch a Prašivou, který byl pro mnohé hračkou. Za umožnění této akce moc děkujeme.

-VK-