Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským kraje 
DĚTSKÝ DEN

První červen je svátkem všech dětí. Tento svátek jsme oslavili i my s dětmi v našem Dětském domově. Hřiště u domova se odpoledne stalo místem, které bylo plné zábavy, her a soutěží. Každé dítě plnilo řadu úkolů. Soutěžily ve skocích v pytli, v chytání rybiček, jízdě na koloběžce, petanque. Po splnění všech soutěžních disciplín se děti mohly vydovádět na skákacím hradu Světa plného zábavy. Příjemným zakončením bylo společné opékání buřtů na našem hřišti. Děkujeme vedení Dětského domova, všem tetám a strejdům za příjemně strávený den.

-VK-