Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským kraje 
Horní Bečva

Dne 15.5.2020 jsme vyjeli na výlet do Horní Bečvy. I když nám počásí nepřálo a nutnost dodržovat bezpečnostní opatření jsme užili přírody a pobytu v krásném prostředí. Děkujeme za možnost realizovat tento výlet.

 

-MP-