Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským kraje 

 
Horní Lomná – Kyčmol

Dne 1.5.2020 jsme vyrazili na výlet do Beskyd - Horní Lomné. Prošli jsme se krásnou přírodou na Kyčmol. Cestou jsme si zasoutěžili a užili spoustu srandy. Při zpáteční cestě jsme se ještě podívali po okolí a prošli si Křížovou cestu. Moc děkujeme panu řediteli a vedení DD za umožnění tohoto výletu.

-VF-