Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským kraje 
PSP herna

(26.3.2020)

V této nelehké době, která je zatížená vládními opatřeními a nebezpečím koronavirové nákazy jsme vděční za možnosti a zázemí DD. Pod taktem vedení DD naše tety-noční a vychovatelky šili roušky, ke kterým se později s nadšením přidaly i děti. Kraj dodal desinfekci a rozjíždí se tisk ochranných pomůcek na 3D tiskárně. Obrovské díky patří všem, kteří přiložili ruku k dílu a společnými silami dodržují stanovená pravidla a opatření.

Tím, že není možná osobní přítomnost ve školách a výuka probíhá distanční formou, na kterou učitelé a žáci nebyli dopředu připraveni, nastala nezvyklá situace, která je opravdu náročná. Děti plní zadané úkoly, které od učitelů dostávají elektronickou formou, vyhledávají informace, přepisují data, počítají příklady… A že úkolů je z určitých předmětů opravdu dost a jsou časově náročné svědčí, že na vypracování leckdy nestačí celý den. Nutno si však uvědomit, že v této době je to jediný způsob, jak současně zajistit vzdělávání a ochranu před nákazou. Díky zázemí však můžeme i nadále využívat tělocvičnu a hřiště k zájmovým činnostem, relaxaci a pohybovým aktivitám. V této návaznosti a jako odměnu pro děti se také podařilo zprovoznit PSP hernu, která disponuje sportovními, tanečními hry a 3D brýlemi, které umožňují dětem netradiční způsob odpočinku a relaxace.

-MP-