Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským kraje 
Štědrý den

Děti, které zůstaly DD SRDCE, slavily Štědrý den u štědrovečerní večeře. I v dětském domově jsou vánoce s tradicemi: smažený kapr, bramborový salát, cukroví. Menší děti Štědrovečerní večeři zahájily tanečkem při pouštění vánoční koledy. Za dětmi přijel jako každý rok i pan ředitel dětského domova, který popřál dětem krásné vánoční svátky, bohatého Ježíška, školní úspěchy do dalšího roku. Společně se zpívaly koledy u Štědrovečerní večeře. Děti pak netrpělivě čekaly na rozdávání dárečků. Každé dítě dostalo dárečky, které si přálo. Radost v očích dětí byla pro nás, pana ředitele a vychovatele krásná chvíle. Děti byly spokojené, šťastné.

-DS-