Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským kraje 
Taneční vystoupení se Zumbou

Dne 12.12. jme vystupovali na ZŠ U Lesa v Karviné, kde jsme náš Vánoční tanec představili účastníkům zájmového kroužku Zumba. Kromě tance jsme si také společně zazpívali koledy a nejmenší z nás zarecitovali několik básniček. Na závěr jsme si všichni zatančili Zumbu.

-KS-