Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským kraje 
MIKULÁŠSKÁ AKCE V PETROVICÍCH

V pátek 6. 12. 2019 se děti vydaly do Petrovic, kde je čekala Mikulášská nadílka. Děti si pro Mikuláše, čerta a anděla připravily různé básničky, písničky, tanečky. Za tyto výkony byly děti odměněny sladkostmi. Dětem bylo po celou dobu akce poskytnuto občerstvení zdarma, děkujeme organizátorům.

-VK-