Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským kraje 
PODZIMNÍ ZOO OSTRAVA

Dne 23. 11. 2019 se děti rodinné skupiny RS A, RS F vydaly na výlet do Ostravy, kde navštívily místní zoologickou zahradu. Děti si postupně prošly všechny pavilony a výběhy zvířat. Aby byla tato návštěva pro děti větší zábavou a přínosem, byly motivovány vychovatelkami vědomostními kvízy, ve kterých za správné odpovědi nechyběla sladká odměna. Děti si měly v ZOO všímat různých zajímavostí (např. velikosti zvířat, názvy území, kde žijí apod.), a vždy po určitém úseku jim byly pokládány ověřovací otázky, co si kdo z nich zapamatoval. Všechny děti se do vědomostního kvízu aktivně zapojovaly a byla to pro ně velká zábava. Některé děti byly v ZOO po dlouhé době a byly tak překvapené, jakou pozitivní proměnou z hlediska rekonstrukce ZOO prošla. Z důvodu toho, že jsme byli v ZOO během podzimního provozu, nemohli jsme se účastnit žádné komentované prohlídky krmení zvířat. Proto bychom se do ZOO rádi znovu podívali v letním období, aby děti mohly porovnat chování zvířat v letním a podzimním období. Protože jsme se do ZOO dopravovali po vlastní ose, tato doprava hromadnými dopravními prostředky posloužila jako neplánovaná zábavná výuka. Cestou jsme přestupovali a kromě autobusu jsme použili i trolejbusovou dopravu. Děti si ověřily orientaci v jízdních řádech a autobusových zastávkách. Rovněž jsme jim ukázaly, kde se zakupují jízdní doklady, bez kterých se veřejné dopravy nemohou zúčastnit. Všichni byli s návštěvou ZOO velice spokojeni.

-VK-