Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským kraje 
Petrovice - Hippoterapie

Dne 28.8. 2019 proběhl výlet do Prsné-Petrovice, kde děti mohly jezdit na koních a využít tak pozitivních vlivů hippoterapie. Dále si mohly prohlédnout zvířata ve zdejší chovatelské usedlosti. Krásné odpoledne bylo ukončeno opékáním párků. Moc děkujeme za umožnění této akce.

-VF-