Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským kraje 
Hrádek

Dne 15.8. jsme se s dětmi vydali na výlet do Hrádku ve Slezku. Cestu jsme zahájili na karvinském nádraží, odkud nás čekala cesta vlakem do Hrádku. Odtud jsme se pěšky vydali ke Zvoničce, kde si každý z nás zazvonil pro štěstí a pokračovali jsme na chatu Filipku. Počasí nám přálo a tak jsme si v přírodě zahráli i nějaké hry a zkusili vodu ze studánky. S 18kilimetry v nohách jsme se pak vrátili zpět s tím, že jsme si den náramně užili.

-KS-