Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Dinopark

Dne 16.8. jsme vyrazili na plánovaný výlet do Dinoparku. Některé děti zde nebyly poprvé, a tak navigovaly děti, které měly premiéru. Navštívili jsme expozici koz, vyfotili se u pravěkých zvířat. Závěr výletu jsme ukončili ledovou tříští a zmrzlinou.

-DS-