Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Běh žen – Slavata triatlon Ostrava

Na Den dětí 1.6. 2019 jsme se zúčastnili akce Běh žen, který probíhal u obchodního domu Karolína v Ostravě. Současně probíhaly závody pro děti pod záštitou Tomáše Slavaty. Přivítal nás velmi bohatý program, spousta atrakcí, zábavy, skákací hrad, malovaní na obličej. Počasí přálo a my se mohli zúčastnit závodů, v kterých zabodovaly naše děti a jedna naše účastnice byla vylosována a získala jízdní kolo. Moc děkujeme za krásné odpoledne.

-MP, VF-