Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
GOLF ROPICE

 

Dne 24.5.2019 byly naše děti pozvány na každoroční golfový turnaj pořádaný firmou HA-VEL. Děti se na této akci zapojily a vyzkoušely celou řadu aktivit - skákací hrad, jízdu na poníkovi, malování na obličej, naplétání copánků, zorbing, manikúrní služby, či dokonce mohly vyzkoušet služby kadeřníků z Barbershop Ostrava. V odpoledních hodinách děti všem přítomným zatancovaly tanec „Kuřátka“, který pilně nacvičovaly pod vedením tety Věrky a tety Dáši. Jejich tanec byl odměněný velkým potleskem. Po celou dobu akce probíhala finanční sbírka, kdy firma HA-VEL Dětskému domovu SRDCE věnovala dárkový šek v hodnotě 22 800,- Kč. Za krásný den a dary moc děkujeme!

-VK-