Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským kraje 
Vysoká škola báňská Ostrava

Dne 6.4.2019 jsme navštívili Vysokou školu báňskou v Ostravě. Při exkurzi jsme se dozvěděli jak probíhá studiu, seznámili se z prostředím VŠ a jednotlivých fakult. Dozvěděli se jaké jsou podmínky pro přijetí, jak probíhá získávání kreditů, hodnocení, studium, samostudium. Nechyběly informace o volném čase studentů, možnostech nejen studia, ale i zábavy. Pro naše děti to bylo velmi inspirativní a motivační zároveň. Děkujeme.

-MP-