Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Výlet ke koním – hipoterapie

 

Dne 2.3. jsme se vydali do nedalekých stájí, kde pro nás majitelé připravili 3 koně. Na koních jsme se mohli projet, vyzkoušeli jsme si, jaké to je koně vodit a někteří z nás se podíleli na přípravě jídla. Na závěr návštěvy jsme koníky pohostili jablíčky.

-KS-