Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Mikuláš

Už tradičně se oddělení dospělých dětí převléklo za Mikuláše, anděla a čerty a 5.12.2018 nadělovalo ostatním dětem mikulášskou nadílku. Všichni měli pro Mikuláše připravenou písničku, básničku, nebo koledu a Anděl je za to obdaroval sladkým balíčkem. Ani letos nechyběli slzičky a pláč malých hříšníků. Některé děti musely čertům slíbit, že se polepší a příštím rokem je bude anděl jen chválit. Nakonec se ale na fotku se všemi aktéry odvážily všechny děti, aby měly na tento den památku a mohly se zase za rok těšit.

-RK-