Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Praha – vyhlášení výsledků DD Cup 2018

Dne 1.-2.12.2018 proběhl výlet s dětmi do Prahy. První den jsme prošli historické centrum hlavního města od Hradčan, Pražský hrad, přes Malostranské náměstí na Karlův most, Staroměstské náměstí a Václavské náměstí. Měli jsme možnost prožít vánoční atmosféru při vánočním stromku. Druhý den jsme shlédli muzikálové představení Kocour v botách a zúčastnili se slavnostního vyhlášení výsledků DD Cup 2018.

-MP-