Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
STRAŠIDELNÁ NOC

Dne 28.10.2018 proběhla v prostorách tělocvičen a přilehlých chodeb DD Srdce strašidelná noc. Tuto akci připravilo pro menší děti rodinné oddělení dospělých dětí společně s vychovateli, kteří se převlékli do strašidelných kostýmu a akce mohla vypuknout.

Děti si na jednotlivých zastávkách vylovili ve strašidelných truhlách sladkou odměnu za odvahu a pochutnali si také na upečených cukrových prstech a perníčcích.

-RK-