Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Předání sponzorského daru

Dne 30.11.2018 se děti zúčastnili sponzorské akce SK Oceláci Ostrava na pomoc handicapovanému dítěti spojené se slavnostním předáním finančních prostředků na pořízení speciálního kočárku.