Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským kraje 
Taneční vystoupení

 

Dne 12.10.2018 se taneční skupina složená z dětí DD SRDCE představila na tanečním odpoledni pořádané Sociálními službami Karviná pro své klienty. Vystoupení se setkalo, tak jako již mnohokrát v minulosti, s velkým ohlasem. Navazoval volný tanec dětí DD SRDCE a klientů SSK. Pro děti z DD SRDCE je to skvělá příležitost k seznámení s životem, potřebami a problémy handicapovaných klientů SSK.

-VF-