Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským kraje 
PODĚKOVÁNÍ

 

     To, že naše práce má smysl a svoje výsledky, svědčí dopis p. řediteli od bývalého klienta DD SRDCE, který u nás vyrůstal - více na: poděkování klient DD.