Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským kraje 

 
 

Děkujeme všem sponzorům a dárcům:

STAVBY MASTAV s.r.o., p. Szilágyi

ROTTO.CZ

PORTIVA a.s.

p.Szulcsánovi

p. Kobzai

p. Leova

p. Stokowski

p. Kořenovský

p. Jancarová

zaměstnanci CCC

Baumann Group

MUDr. Helena Smetanová

Otakar Kotyza

p. Sedláčková

Kadeřnictví Karin

DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

p. Rajská

Bekaert Lenka Murinová a spol.

Madleine spolek

p. Vašinová

Veolia Energie ČR, a.s.

Povodí Odry

Ha-vel

Perfetti Van Melle Czech Republic s.r.o.