Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
 

Děkujeme všem sponzorům a dárcům:

p.Szulcsánovi

p. Kobzai

p. Leova

p. Stokowski

p. Kořenovský

p. Jancarová

zaměstnanci CCC

Baumann Group

MUDr. Helena Smetanová

Otakar Kotyza

p. Sedláčková

Kadeřnictví Karin

DHL

p. Rajská

Bekaert Lenka Murinová a spol.

Madleine spolek

p. Vašinová

Veolia Energie ČR, a.s.

Povodí Odry

Ha-vel

Perfetti Van Melle Czech Republic s.r.o.