Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským kraje 
 

2006-11-08 Chvilka pro tebe 45 Majerkovi 2

 

2006-11-08 Chvilka pro tebe 45 Majerkovi 3